Molekuly a atomy v rukách dětí - III.A

V minulém týdnu pokračovali žáci III.A ve zkoumání neživé přírody tentokrát trochu jinak. Termíny jako molekula, atom a vazby jsou běžně pro děti abstraktními pojmy. Vše se mění v něco hmatatelného a srozumitelného, pokud mají možnost si takovou molekulu vytvořit. Posloužily nám k tomu stavebnice s atomy prvků, ze kterých děti molekuly skládaly. Děti pak hledaly souvislost mezi chemickými vzorci H2O-molekula vody, O2-molekula kyslíku, N2-molekula dusíku a postavenými molekulami. Mnohé z dětí projevily zájem seznámit se i z dalšími prvky stavebnice a jejich chemickou značkou. Možná či snad se chemie pro někoho stane třeba koníčkem.😃

Delinčáková Monika

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk