Matematika v reálném světě - Biland

Že Hejného metoda využívá potenciál osobnosti žáka, podporuje a motivuje její růst, je známá věc. Novinkou také není, že využívá pro pochopení matematických vztahů a souvislostí pro děti v přirozených prostředí. V minulém týdnu jsme si vyzkoušeli jaké to je obchodovat s bilandskými penězi. Biladské peníze (groše) a převody mezi nimi jsou vlastně uvedením do dvojkové soustavy, jazyka počítačů a jiných elektronických zařízení.

Žáci III. A si vytvořili obchody, do kterých umístili zboží a ocenili je v libovolném počtu Ag (A grošů). Bilanďané však neznají čísla, a tak se obchod uskutečňoval pomocí převodů do jejich měnového systému. Žáci platili skutečnými bilandskými groši, vedli si účtenku nákupu a učili se kontrolovat, zda jim bylo správně vydáno. Tohle vše budou děti reálně zažívat, mohou se to naučit, vyzkoušet, a jen tak mimo to, se naučit pracovat ve dvojkové soustavě. Není divu, že se jim obchody zavírat nechtělo.

Delinčáková Monika

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk