Výzdoba školy - ...místy srážky, na horách sněhové...

Každé tři měsíce měníme ve vstupním prostoru školy výzdobu, pečlivě ji zvažujeme tématicky a sbíráme  na ni materiál. Jsme ekologická škola a pro výzdobu užíváme recyklované obalové materiály ( kartony, pet-lahve, obalové folie atp.)

Dětské práce jsou zde zastoupeny kombinovanou technikou s tématem zimy a Vánoc v kruhovém formátu a koláží stylizovaných figur Mikuláše, čerta a anděla v omezené barevnosti.

Převažujícím použitým materiálem jsou užité obaly od nápojů v modrých odstínech, které chladnou barevností evokují chlad a zimu. Užity jsou v podobě girland s uzlíky znázorňujících déšť a modrých květů v nadýchnuté obří kytici v levé části prostoru.

Výzdoba vzniká postupně a je mimo jiné závislá také na ochotných spolupracovnících dodávajících použité obaly v příslušných barvách. Chtěla bych touto cestou poděkovat za tuto ochotu a pomoc.

Mgr. R. Telingerová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk