Olympiáda v českém jazyce - Školní kolo

Ve čtvrtek 29. listopadu řešili žáci 8. a 9. tříd školní kolo 45. ročníku Olympiády v českém jazyce pořádaného Ministerstvem školství.

17 účastníků prokázalo své vědomosti a logické myšlení v části gramatické a stylistické.

Nejlepší  řešitelé gramatické části jsou:  Nela Stružová – 21,5 bodu

                                                            Ondřej Drtílek – 20 bodů

                                                            Adéla Kötelešová – 20 bodů

Slohovou část k tématu Světlo nejlépe zpracovala:  Adéla Kötelešová

Celkové hodnocení: 

  1. Adéla Kötelešová – 30 bodů
  2. Nela Stružová – 29,5 bodů
  3. Ondřej Drtílek -  27 bodů

BLAHOPŘEJEME.

První dvě místa postupují do okresního kola.

Mgr.Renata Telingerová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk