Konverzační soutěž v anglickém jazyce

V úterý 22. ledna proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Síly si změřili žáci šestých až devátých ročníků. Soutěžili v porozumění textu  na základě poslechu a v konverzaci na různá témata, jako např.  rodina, volný čas, kamarádi, moje město, bydlení, oblečení  nebo jídlo. Hodnotila se jazyková pohotovost, bohatost slovní zásoby, výslovnost i gramatická správnost.

V I. kategorii  získal třetí místo Sebastián Vosol ze 7. A, druhé místo obsadil Jakub Richter ze 7. A a vítězem se stal Jakub Chranček z 6. A.

V II. kategorii se na třetím místě umístila Klára Balušková z 9. A, druhé místo patří  Lucii Honzekové z 9. A  a vítězem se stal Petr Matoušek z 9. A.

Jakub a Petr nás budou reprezentovat v okresním kole. Všem gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu anglického jazyka.

Mgr. Iva Bazalová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk