Den naruby

Školní parlament připravil na 12. března „Den naruby“. Žáci se vžili do role učitelů a učitelé naopak zasedli do lavic. Děti se snažily zaujmout své spolužáky zajímavými aktivitami, naučit je něco nového, ale hlavně měly příležitost si vyzkoušet náročné učitelské povolání. Tam, kde si děti netroufly, pomohli starší kamarádi. Rozhodli jsme se touto cestou poděkovat všem učitelům za jejich práci a trpělivost.😂

Mgr. Iva Bazalová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk