Revolution train - 7.ročníky

Žáci procházeli s průvodcem jednotlivými vagony vlaku a postupně prožívali příběh založený na základě skutečné události, který se kvůli několika špatným rozhodnutím změnil na příběh tragický. V každém vagonu byla nejdříve projekce části příběhu a poté následovalo interaktivní zatažení do děje. Žáci si tak mohli vyzkoušet jaké je to sedět v baru, být svědky dopravní nehody, ocitnout se v cele vězení, být podroben výslechu i lékařské prohlídce. Po celou dobu děti vypracovávali dotazník, kde odpovídali na otázky, které se týkaly jednak jejich zkušeností s drogami a jednak situací z příběhu. Bylo vidět, že žáci jsou zataženi do děje a celý příběh na ně velice zapůsobil. Společně ve třídách o všem diskutovali a aktivně se zapojili do práce na projektu „Řekni drogám, NE“.

                                                                                                                                                  Mgr. Jana Pojetová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk