Pasování dětí z 1. A

Uběhl rok, blíží se prázdniny a děti z první třídy mají za sebou první rok školní docházky. Udělaly velký kus práce, mnoho se toho naučily, ale především se naučily číst, psát a počítat. A tak všechny děti čekalo slavnostní pasování dětí na čtenáře. Děti předvedly, co se během roku naučily a na závěr besídky byly pasovány na čtenáře. Na památku slavnostního dne dostaly knížku a podepsaly slib, který je zavazuje se o knížky správně starat.

Mgr. Věra Beránková

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk