Lesní škola – 2. A

Rok uběhl a děti se těšily opět do lesní školy. Nejdříve se podívaly na krátký film o přírodě a o změnách v přírodě na podzim. Poté si venku vyzuly boty a vnímaly přírodniny pomocí bosé nohy. I když bylo chladné počasí, dětem to vůbec nevadilo. Na závěr jsme vyrazily do lesa na procházku, kde pomocí zrcátka sledovaly, co se děje v korunách stromů Se zaujetím sbíraly přírodniny, pozorovaly broučky a pavouky.

V. Beránková

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk