Projekt TALENTMANAGEMENT - GEOMAG v I.B

Postavit stavbu podle fantazie je prima záležitost.😀 Zábava a obrovská radost také byla, když se dětem podařilo postavit konstrukci podle návodu. Pracovali jsme se stavebnicí Geomag, kterou naše škola zakoupila jako jednu z mnoha konstruktivních stavebnic v letošním roce. Další stavebnice např. Vernier, Elektronika, Enrgie, Merkur 700/800, Boffin 350, Boffin 3D a Mindstorm využívají především děti na 2.stupni. Jedná se o stavebnice, které učí děti skládat funkční roboty, orientovat se ve složitých návodech, konstruovat 3D stavby, zapojovat do konstrukčních prvků motory, a také zapojovat elektrické obvody. I tyto stavebnice bychom chtěli vyzkoušet na 1.stupni, až získáme potřebné dovednosti a zručnost.

Děti z 1.B se nejprve seznámily s obsahem stavebnice Geomag, vyzkoušely si, jak reagují magnety v tyčinkách vůči sobě a na kovové kuličky, prostudovaly si plánky s návody a diskutovaly nad tím, od kterých konstrukcí začít. Děti, které měly zkušenosti se skládáním Lega, se pustily do komplikovanějších staveb, ostatní začaly od základních tvarů sbírat zkušenosti. Někdo pracoval sám, někteří ve dvojicích, jiní ve skupině, ale všichni si to moc užívali. Umět se domluvit, nehádat se o dílky nebo naplánovat přenos stavby, to vůbec není jednoduchá věc. Děti se však mnoho z toho, alespoň částečně, naučily a můžou tak tuto novou dovednost dále použít při projektové práci. Nejkrásnější byly usměvavé, pyšné a nadšené tváře dětí, když představovaly svůj výrobek. Určitě budeme nejen s touto stavebnicí pracovat i nadále. 😋

Mgr.Monika DELINČÁKOVÁ

Tato akce byla finančně podpořena z rozpočtu statutárního města Ostrava.

ostrava logo

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk