Olympiáda v Českém jazyce

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 proběhla jako každý rok na druhém stupni naší školy Olympiáda v Českém jazyce, které se zúčastnilo osmnáct žáků osmých a deváté třídy. Zajímavé úkoly s některými chytáky řešili všichni s velkým elánem, také slohová část se jim povedla. Nejvyšší počet bodů získaly žákyně deváté třídy, které nás budou reprezentovat v lednu v okresním kole.

Děkuji všem zúčastněným za odpovědnou práci a kreativní přístup a výherkyním upřímně gratuluji.

Mgr. Iva Rozsypalová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk