Beseda s Městskou policií Ostrava - I.B

Jak se zachovat, když jsme sami doma, někdo zazvoní a dožaduje se otevření dveří? Co si počít, když najdeme injekční stříkačku? Jak rozpoznat, že nás chce někdo využít k získání klíčů od bytu? Nejen tyto otázky dětem zodpověděly policistky Městské policie Ostrava, které nás navštívily. Děti se nejen mohly zeptat na to, co je zajímá a s čím potřebují poradit, ale rizikové situace si také zahrály. Vyzkoušely si také správně telefonicky přivolat hasiče a ověřily si, zda umí správně říct svou adresu. Na závěr děti dostaly papírové skládanky policejního auta či uniforem policistů, které si společně poskládáme, a užitečné pravítko s telefonním číslem na městskou policii. Po počátečním ostychu a  obavavách děti pochopily, že policie nám pomáhá a můžeme se na ni obrátit, když jsme v nepříjemné situaci.

Mgr.Delinčáková Monika

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk