Jak se učíme doma?

Ukázka toho, jak některé děti z 1. C pracují doma na pracovních listech a dobrovolných úkolech včetně pokusů, jak jim je zadávám prostřednictvím týdenních plánů.

Například před Velikonocemi dostaly děti námět na různá zasetá semínka ve skořápce od vajíčka nebo kouzlo s vajíčky apod.

Většina dětí tyto úkoly hodnotí kladně a jejich rodiče také. Někteří žáci se snaží sami vymyslet třeba rozdíly na nakresleném obrázku apod.

Rovněž písemné práce do matematiky, kde každý žák má vypracováno jiné zadání tak, aby každé dítě zažilo úspěch. Ti, kterým to jde snadněji, mají těžší zadání a ti, co musí více přemýšlet a nejde jim to tak hned, mají zadání jednodušší. Ale všichni to nakonec zvládnou.

Mgr. Libuše Smreková

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk