Dobrovolná výuka 9. ročníku ve škole

Od 11. května 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Jsou to žáci, jejichž zákonní zástupci vyjádřili zájem o dobrovolnou docházku žáků do školy za tímto účelem.

Výuka není povinná a je určena zejména pro žáky konající přijímací zkoušky na střední školy. Vzhledem k tomu, že žáci byli připravováni na přijímací zkoušky již v průběhu školního roku a jsou připravování i v rámci distančního vzdělávání, bude jejich příprava ve škole hlavně doplňující a procvičující.

Výuka probíhá každý pracovní den podle předem stanoveného časového rozpisu v početně omezené skupině dle pokynů MŠMT. Předmětem výuky je obsah předmětů český jazyk a literatura a matematika.

Veškerá hygienická a další opatření jsou zajištěna v souladu s pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20“.

Mgr.Renata Telingerová, Mgr. Mario Zemánek

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk