Domácí výuka v době Covid-19 v 1. B

Potřeba výuky v domácím prostředí nás zaskočila v 1.ročníku, době kdy děti potřebují individuální a trpělivý přístup, učí se spolupráci, ale i samostatnosti, a osvojují si pracovní návyky. Rodiče se k tomu postavili čelem a díky jejich obrovské pomoci děti zvládají učivo bez větších potíží. Pomáhají dětem s práci na PC, naučit se pohybovat v on-line prostředích, zajišťují pomůcky a informace při práci na vlastních projektech. Především jsou ale psychickou oporou, byť sami ji potřebuji stejně tak nutně jako jejich děti. Skvělé je, že se do domácího vyučování zapojili stejnou měrou jak maminky, tak tatínkové 😊.

 Ze strany školy mají děti zajištěnou on-line výuku 4x až 5x týdně přes Google Meet, kde si učivo vysvětlíme, děti se ptají, diskutují nad úkoly, a také si popovídají mezi sebou. Na Google Classroom si děti vybírají úkoly, které je zajímají, a vypracované je vrací ke kontrole, jak se jim dařilo. A daří se!!! Velká část dětí pak využívá on-line cvičení na webových stránkách, které jsou v této době zdarma k dispozici. Přístup on-line mají také k učebnicím. Není to ale jenom sezení u počítače. Prvňáčci si sami “naordinovali” tělesnou, výtvarnou i pracovní výchovu a své výtvory a výkony posílají zdokumentované na fofografiích. Nejvíce času pak tráví prací na projektech. Téma i zpracování si volí sami. A jsou to vskutku krásné práce!!!

Všichni se už  však těšíme, až se společně uvidíme a budeme moci spolu zase trávit čas plný objevů a radostí 😊. Věříme, že to bude brzy!!!!

Mgr.Delinčáková Monika

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk