Robinsonáda – VII.A

V září v nás ještě doznívají vzpomínky na vůni léta, prázdnin a dobrodružství. Úvod českého jazyka, kdy probíráme zeměpisné názvy, nás nabádal k dobrodružné cestě do neznámých krajů. Kapitola Vypravování ve slohové část českého jazyka pro nás byla výzvou. Rozhodli jsme se vyprávět o našem fiktivním dobrodružství na opuštěném ostrově. Při tvůrčím psaní jsme naslouchali šplouchání mořského příboje či bouři v džungli. Když jsme uviděli první kapitolu v čítance, kde Edward Lear žongluje s češtinou a vytváří bravurní názvy zvířat (Tygrhart, Šufandlík mísový či Žrahlt), rázem se z nás stali objevitelé neznámé fauny a flóry s přednostním právem pojmenovat své objevy.

Ve výtvarné výchově jsme si vyrobili deník, kam jsme nakreslili mapku ostrova, naše objevy a zapsali svůj příběh. Celou práci se nám neustále snažil zhatit zákeřný virus, ale my jsme to nevzdali a začátkem října jsme své deníky se zápisy a náčrty vzájemně představili (při prezentaci se zjevily i osmistránkové zápisy!).

                                                                        Za robinsony, cestovatele, objevitele a spisovatele ze VII.A Mgr.Renata Telingerová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk