Dějiny umění ve výuce na 2. stupni.

Nuda? Ani náhodou! Každé období dějin lidstva je materiál, který přímo nabízí dobrodružné zkoumání, bádání, tvůrčí činnost a objevování.

Na cestě dějinami se zaměřením na umění nás provázejí pralidé, egyptští písaři, významní či zapomenutí malíři,sochaři či architekti a zvučná jména osobností, jejichž díla jsou dodnes ozdobou světových galerií. Z každé epochy na nás vykoukne nějaká možnost, jak si vyzkoušet kousek tvůrčího úsilí a radosti, které provázelo člověka odnepaměti. Teď v říjnu máme za sebou počátky umění v pravěku.

Navštívili jsme Jeskyni rukou v Patagonii a vyzkoušeli jsme si zvláštní techniku, kterou užil před 13 tisíci lety pravěký člověk, aby sdělil, že na tomto místě žil. Toulali jsme se francouzskými jeskyněmi v Lascaux, španělskou Altamirou i štramberskou Šipkou. Vyzkoušeli jsme si rituální malby pravěkých zvířat kombinovanými technikami na podklad z muchláže, který vizuelně připomíná skalní stěnu ( míchali jsme barvy pískovce, žuly a snažili jsme se o autenticitu barev).

Soubor prací na stěně chodby připomíná dobu, kdy pravěký umělec znázornil v malbách záznam ze svého běžného života.

Mgr.Renata Telingerová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk