Environmentální exkurze Zbyslavice - III.B, VI.C

Vzhledem k tomu, že se naše škola intenzivně věnuje badatelské formě výuky, využili jsme krásné počasí "Mariánského léta" a třídy III.B a VI.C vyrazily skoro po 3/4 roce opět do terénu 😉 Však už bylo načase!! Přece jen jsme měli zprvu obavy, zda jsme toho moc nezapomněli 😋, když jsme museli kvůli koronaviru "bádat" delší dobu jen v knihách, ale naše teoretické znalosti nabyté tímto způsobem se nám nakonec opravdu hodily 😎.

Tentokrát jsme vyrazili do lokality rybniční soustavy ve Zbyslavicích, kde jsme se rozhodli ověřit několik hypotéz týkajících se tamního ekostému a kvality vody. Odebírali jsme vzorky rybniční vody v různých hloubkách, měřili a zaznamenávali její teplotu, elektrickou vodivost, pH a další parametry, vše pečlivě zanamenávali do tabulek a grafů. Poté jsme zkoumali pod mikroskopem plankton, který se v ní nachází. Zajímavé bylo zjištění, že nejvíce planktonu jsme našli v části rybníka, který byl celý pokrytý okřehkem a o kterém jsme si mysleli, že pod jeho vrstvou musí být tma, a proto tam přece nic skoro žít nemůže! 😇 Ale opak byl pravdou!

Mnozí z nás si pak pohráli s housaty a kočičkou 😂, která nás přišla "zkontrolovat", copak jim to provádíme na jejich rybníce!!😋 O další fauně jsme se dozvěděli nejen na informačních panelech naučné stezky, ale protože jsme zběhlí i v informačních technologiích 😎, pomocí QR kódů jsme zjišťovali i podrobnější informace o rostlinstvu a hmyzu vyskytujících se v této lokalitě. Přitom nám vůbec nevadilo, že jsme naběhali kolem rybníků i  několik kilometrů, zejména když jsme vynechali nějakou tu tabuli 😁, ke které jsme se pak museli oklikou vrátit. Vždyť bádání a s tím spojené utužování přátelských vztahů mezi sebou nás moc baví a už se nemůžeme dočkat, kam vyrazíme příště!! 😅

Mgr. Mario ZEMÁNEK a Mgr. Monika DELINČÁKOVÁ

 

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk