Nadaní konstruktéři - Technický seminář 8.ročník

Jak možná víte, dlouhodobě a systematicky se v naší škole věnujeme rozvoji a podpoře nadaných žáků. A protože jsme si všimli, že mezi převážně matematicky, jazykově, logicky, hudebně nebo výtvarně nadanými se začala stále více rozrůstat i skupina těch, kterým je blízká technika a konstruktérství, rozhodli jsme se dát těmto žákům prostor "se realizovat" 😉 a to v novém předmětu TECHNICKÝ SEMINÁŘ. A jak je vidět, byl to zřejmě krok správným směrem.

Neuplynul ani měsíc a už mnozí z nich vytvářejí složitější návrhy součástek, a to nejen podle svých představ, ale také přesně podle technických výkresů a norem. 😋 Samozřejmě, že se někdy výtvor stane "nefunkčím", jakmile je podroben praktické zkoušce, ale to nevadí, postačí se vrátit zpět k PC a vzniklé "nedostatky" opravit 😉, vďyť každý správný konstruktér musí být v praxi takřka denně ve spojení s lidmi "v terénu" a ihned reagovat na jejich podněty!

Na fotografiích níže vidíte, jak vytvářejí návrh součástky pantu šatní skříňky, kde pouhé "slepení" pár dílků nestačí, jak by se některým z Vás mohlo na první pohled zdát! 😛 Chvíli mnohým z nich trvalo, než přišli na to, že bez matematiky, prostorového vidění nebo kooperace se svými "kolegy" se neobejdou 😂 Ale výsledek stál za to, protože všichni nakonec vytvořili díl, který odpovídal technickému výkresu a múže tedy jít "do výroby", v našem případě do 3D-tiskárny! 😅 

A to, že mnohé žáky tento předmět nadchl natolik, že vytvářejí různé zajímavé objekty sami doma ve volných chvílích, dokládají například slova jedné ze spolužaček: "Pane učiteli, můžu Vám ukázat, jaký hezký tank jsem vytvořila na tabletu doma!?" 😂😂 Možná z ní bude jednou armádní konstruktérka, kdo ví 😇. Ostatní nezůstávájí pozadu, nevěříte? Tak vyčkejte a již brzy Vám ukážeme, co vše dokáží tito mladí konstruktéři vytvořit, až vše vytiskneme na 3D-tiskárnách. 😎

Mgr. Mario ZEMÁNEK

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk