Vítězství v soutěži Bádám, bádáš, bádáme

Tuto soutěž, zaměřenou na badatelskou výuku v oblasti přírodopisu a chemie, pořádala ZŠ Březinova. Účastnilo se jí 27 tříčlenných družstev škol z Moravskoslezského kraje, zejména druhého stupně základních škol. Žáci měli zapůjčena čidla na měření teploty, PH, elektrovodivosti od firmy Vernier a mohli si sami zvolit, co a jak budou zkoumat a kolik čidel využijí.

Adélka Šeděnková, Justynka Eliášová a Erička Cagáňová ze 3.B soutěžily za naši školu. Celá třída 3.B se společně se třídou 6.C rozjela ke zbyslavickým mokřadním rybníkům a říčce Sezině ve Zbyslavicích. Zatímco ostatní žáci zkoumali okolí, zjišťovali informace z naučných panelů a využívali interaktivních dřevěných pomůcek, děvčata odebírala vzorky půdy a vody, které následně měřila.

Děvčata pak měření ve třídě zaznamenala a provedla další potřebná měření, která zaznamenala v aplikací Vernier Graphical Analysis. Pracovala s grafem, tabulkou, zapisovala výsledky měření do badatelského listu a nakonec výsledky vyhodnocovala. Proč? Předem měla stanovenu hypotézu (tedy tvrzení) a tu bylo třeba vyvrátit či potvrdit. Děvčata hra na vědce moc bavila, a tak nejen čidla, ale i práci s nimi, představila ostatním spolužákům a pomáhala jim při měření i záznamu zjištěného. Proto pak porotě dokázala fundovaně odpovídat na všechny všetečné otázky a prezentovat tak skvěle svou práci. I přesto, že byly nejmladším týmem, vyhrály celkové 1. místo😍!

Moc jim gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy!

Mgr. Delinčáková Monika

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk