Pochvala našemu vítěznému týmu

Vážená paní ředitelko, 

v pátek 11. listopadu 2022 se na naší škole konal 2. ročník soutěže z oblasti cestovního ruchu „Znáš svůj kraj?“. Nad touto soutěží převzala záštitu náměstkyně primátora statutárního města Ostrava Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph. D., starosta Městského obvodu Ostrava – Vítkovice Richard Čermák a jednatel společnosti Moravian-Silesian Tourism Ing. Petr Koudela.

Celkem 48 žáků se utkalo ve vědomostním kvízu, prezentovalo vytvořené školní zájezdy, poznávalo historické objekty a turistické atraktivity Ostravy, osobnosti Moravskoslezského kraje i regionální speciality. Soutěžní družstvo Vaší školy přispělo k vysoké úrovni soutěže, byli jsme mile překvapeni jejich výbornou prezentací školního zájezdu i celkovými znalostmi a dovednostmi. Blahopřejeme k jejich vítězství!

Vážená paní ředitelko, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za to, že jste svým žákům umožnila účast v naší soutěži i za to, že jste podpořila jejich přípravu i snahu připravujícího pedagoga. Velmi si toho vážíme a děkujeme za spolupráci.

Vám i Vašemu týmu přejeme příjemné podzimní dny.

image001

Mgr. Miriam Lacinová
ředitelka AHOL – Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství

 

 

foto01

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk