Hledání pokladu - I.oddělení

Víte o tom, že máme v družině strašidla? A ne ledajaká. Naše strašidla Provázek a Tkanička jsou pěkní šprýmaři. V pondělí nám schovali v družince poklad. Po třídě rozmístili obálky, v kterých byly napsány úkoly, které jsme museli splnit (rozšifrovat zprávu, uhádnout hádanky, postavit domeček pro strašidla a nakreslit, jak takové strašidlo asi vypadá. Po splnění daného úkolu nás to posunulo dál v hledání pokladu. Plnit úkoly byla pro děti hračka. Na konci cesty se dočkaly odměny. Poklad byl nalezen a spravedlivě rozdělen. Na památku jsme si ještě strašidla namalovali vodovými barvami a krásně vybarvili. Na nástěnce budou vypadat kouzelně a tak trošku strašidelně a o to nám šlo. Nakonec bych ráda poděkovala Maxíkovi, který nám celou dobu pomáhal a popřála všem dětem krásné prázdniny.😊

vychovatelka Kateřina Sedláková

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk