Slavnostní předávání mezinárodních titulů Ekoškola v Praze

Ve středu 15.6.2016 jsme se v Praze zúčastnili slavnostního předávání titulů Ekoškola. Naše cesta začala už brzy ráno na nádraží Ostrava Svinov, kde jsme potkávali další žáky, kteří cestovali stejným směrem. Jízda vlakem příjemně ubíhala – hráli jsme karty a užívali si pohostinnosti dopravní společnosti Regiojet. Do Prahy jsme dorazili v 8 hodin ráno, koupili si jízdenky na metro a přesunuli se na zastávku Malostranská, kde se nachází Valdštejnský palác se zahradou – cíl naší cesty. Prohlédli jsme si Valdštejnskou zahradu, nádherné pávy, skleník a vodní plochu s obrovskými oranžovými koi kapry a osahali si uměle vytvořenou krápníkovou zeď.

Před vstupem do Senátu oslovujeme pána s žádostí o společné foto, aniž bychom tušili, že se jedná o našeho europoslance v Bruselu. Následuje bezpečnostní prohlídka a vstup do senátu, dostáváme identifikační karty, vizitky opravňující ke vstupu do budovy. Věci odkládáme v šatně a vyrážíme po červeném koberci tlumícím naše kroky směrem k titulu. Průběhu předávání titulu se účastnili i významné osobnosti a zástupci nadnárodních společností, samotné předávání bylo nahráváno i ČT.
Po předání titulů krátká pauza na občerstvení z vlastních zdrojů. Měli jsme v plánu navštívit místní bufet, ale nebyli jsme do něj vpuštěni – jen pro zaměstnance. Následovala prohlídka Valdštejnského paláce a jeho komnat, vč. návštěvy samotného senátu, kde jsme viděli naše senátory při práci nebo nepráci - někteří si tam četli noviny a vůbec nesledovali, co se kolem nich děje.

Nastal čas přesunout se do zahrady, umístit naši ekoloď mezi ostatní plavidla a vyrazit tím správným směrem – směr parník na plavbu po Vltavě, při které jsme měli možnost vidět významné pražské památky z jiné perspektivy. Společnou plavbou náš oficiální program končí, vydáváme se směrem Pařížská ulice, ať se podíváme do výkladních skříní nejdražších obchodů světa a zjistíme, co se nosí a obléká. Staroměstské náměstí a slečna s obrovským bublifukem se těší zájmu kolemjdoucích a nás taky. Palladium a krátká pauza na doplnění zásob energie a již nastává čas se přesunout se zpátky na nádraží a vlakem domů.

Cesta zpátky vlakem ubíhala ještě rychleji než ráno, opět jsme hráli karty i hru Superfarmář, kde každý volil jinou strategii a chvíli trvalo, než jsme sjednotili a pochopili pravidla. Ve 21 hodin jsme bezpečně dorazili do Ostravy a spolu s námi i náš titul Ekoškola. Ještě jednou velký dík patří všem žákům, ekospojskám, ekotýmu, učitelskému sboru, vedení školy i správním zaměstnancům, protože bez vaší podpory, spoluúčasti a pomoci by se nám nepodařilo již počtvrté obhájit tento titul. Díky moc všem.

Mgr. Vladimíra Horáčková

Ocenění nejlepších žáků EKO škol v roce 2014/2015

V sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě v úterý 27. října 2015 zástupci kraje slavnostně vyhlásili a ocenili nejúspěšnější žáky v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2014/2015. Současně byla za stejný školní rok vyhodnocena také soutěž Ekologická škola v Moravskoslezském kraji. Vítěze soutěže ocenila Věra Palková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství spolu s náměstkem hejtmana MSK pro oblast životního prostředí Danielem Havlíkem a ředitelem krajského úřadu Tomášem Kotyzou. V letošním roce se rada kraje opět rozhodla ocenit i žáky naší školy v oblasti péče o přírodu a životní prostředí, kteří úspěšně reprezentovali školu na soutěžích a přehlídkách.

„Jste skvělí a nadaní žáci, kteří svůj talent nechtějí promarnit. Přeji vám, aby vás vaše vůle, ctižádostivost a touha získávat vědomosti nikdy neopustila,“ popřála žákům náměstkyně hejtmana Věra Palková.

Ocenění žáci kromě certifikátu a prezentačních předmětů převzali také dárkové poukazy na nákup zboží pro volný čas a sport.

Co je to Ekoškola

Je mezinárodní projekt spojující environmentální výchovu (výchova zaměřená na vztahy v·přírodě, na prostředí ve kterém žijeme, a také na vztahy mezi lidmi) ve škole s·konkrétními praktickými kroky, které vedou k·její ekologizaci. Žáci jsou plně zapojeni do procesu plánování, rozhodování a vlastní realizace všech činností vedoucích k·smysluplné ochraně a zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí.

Naším cílem je posun od teoretické výuky environmentální výchovy ve škole· ke skutečným činnostem zaměřeným na ochranu a zlepšení životního prostředí ve škole a jejím okolí.

Tento projekt probíhá v·37 zemích světa a účastní se ho přes 13·000 škol. V·ČR jej organizuje Sdružení TEREZA pod záštitou Nadace pro environmentální výchovu (FEE – Foundation for Evironmental Education). Metodika je založena na přístupu systémů ekologického managementu podle norem ISO 14001/EMAS.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk