Ocenění nejlepších žáků EKO škol v roce 2014/2015

V sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě v úterý 27. října 2015 zástupci kraje slavnostně vyhlásili a ocenili nejúspěšnější žáky v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2014/2015. Současně byla za stejný školní rok vyhodnocena také soutěž Ekologická škola v Moravskoslezském kraji. Vítěze soutěže ocenila Věra Palková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství spolu s náměstkem hejtmana MSK pro oblast životního prostředí Danielem Havlíkem a ředitelem krajského úřadu Tomášem Kotyzou. V letošním roce se rada kraje opět rozhodla ocenit i žáky naší školy v oblasti péče o přírodu a životní prostředí, kteří úspěšně reprezentovali školu na soutěžích a přehlídkách.

„Jste skvělí a nadaní žáci, kteří svůj talent nechtějí promarnit. Přeji vám, aby vás vaše vůle, ctižádostivost a touha získávat vědomosti nikdy neopustila,“ popřála žákům náměstkyně hejtmana Věra Palková.

Ocenění žáci kromě certifikátu a prezentačních předmětů převzali také dárkové poukazy na nákup zboží pro volný čas a sport.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk