Co je to Ekoškola

Je mezinárodní projekt spojující environmentální výchovu (výchova zaměřená na vztahy v·přírodě, na prostředí ve kterém žijeme, a také na vztahy mezi lidmi) ve škole s·konkrétními praktickými kroky, které vedou k·její ekologizaci. Žáci jsou plně zapojeni do procesu plánování, rozhodování a vlastní realizace všech činností vedoucích k·smysluplné ochraně a zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí.

Naším cílem je posun od teoretické výuky environmentální výchovy ve škole· ke skutečným činnostem zaměřeným na ochranu a zlepšení životního prostředí ve škole a jejím okolí.

Tento projekt probíhá v·37 zemích světa a účastní se ho přes 13·000 škol. V·ČR jej organizuje Sdružení TEREZA pod záštitou Nadace pro environmentální výchovu (FEE – Foundation for Evironmental Education). Metodika je založena na přístupu systémů ekologického managementu podle norem ISO 14001/EMAS.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk