Analýza za školní rok 2010/2011

Odpady  2010  - 2011

 • Zapojení do soutěže papírová škola
 • Návštěva žáků výchovných programů OZO
 • Třídění odpadů – celoškolní soutěž (víčkománie – sběr víček od pet lahví, nebezpečný odpad, plasty, třídění papírů, elektroodpad, recyklohraní – sběr baterií)
 • Zapojení žáků do internetových soutěží na téma odpady
 • Zapojení žáků do internetové soutěže biodiverzita
 • Den Země
 1. Úklid odpadů v Bělském lese
 2. Sběr klestí – dřevní štěpka (ve spolupráci s Městskými lesy Ostrava)

Životní prostředí

 • Doplnění chodeb a sborovny novými pokojovými rostlinami
 • přesazení přerostlých rostlin do nových květináčů
 • výsadba nových stromů na naučné stezce
 • pravidelná návštěva žáků lesní školy – výchovné programy pro 1. – 6. ročník
 • ekologie v praxi – úklid Bělského lesa a sběr klestí a žaludů
 • průběžný úklid okolí školy
 • malování chodeb, výzdoba chodeb
 • úprava keřů a porostů na naučné stezce – prořezání
 • údržba naučné stezky – vyplévání záhonu, likvidace náletových rostlin, úprava trávníku a experimentální loučky
 • ekofilm – žáci 2. Stupně
 • nové počítače v kabinetech a sborovně, učebna 2. Poschodí
 • malba školní družiny
 • celoroční ekologické projekty
 1. lesy pro lidi
 2. ochrana chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin
 3. ekopolis
 4. ekologie v praxi
 5. Ekologické aktivity a hry na náměstí SNP v Ostravě – Zábřehu
 6. Výroba naučných a popisných cedulek na naučnou stezku
 • adopce šimpanzí samičky Hope v Zoo Ostrava
 • Den Země
Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk