Soutěž o nejkrásnější dýni - 26.10.2018

Pojďte s námi oslavit svátek duchů, čarodějnic a příšer a zapojte se do soutěže o nejkrásněji vykrojenou dýni. Své výtvory přineste v pátek 26.10.2018 před zahájením výuky k vrátnici, kde si je budu přebírat. Ze všech dýní vytvoříme výstavu a na ty nejlepší čeká samozřejmě malé poděkování. Těším se na vás 😅

 

Mgr. Jana Boriková

halo

Nové informace - Výjezdové lyžování I.stupeň 2019

  Závazné vytištěné přihlášky noste p. vychovatelce Heleně Drahošové. Můžete poslat také po dětech, které je předají třídním učitelům. Platby zasílejte na číslo účtu, které je uvedeno na přihlášce. Variabilní symbol je také uveden na přihlášce. Nezapomeňte napsat k platbě jméno žáka! 😉 Tyto písemné přihlášky slouží pouze pro přehled přihlášených žáků do kurzu pro p. vych. Drahošovou, která bude s žáky na lyžařský kurz jezdit. Oficiální přihlášení musí být provedeno on line na stránkách Ski areálu Vaňkův kopec. Tento program ještě není spuštěn. O spuštění programu, kde se budete moci přihlásit, vás budeme včas informovat.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk