Platba stravného v hotovosti na leden 2023

Ve dnech 19. prosince a 20. prosince bude probíhat prodej stravného v hotovosti na měsíc leden

  • 19. prosince od 6,30hod. – 15hod.
  • 20. prosince od 6,30hod. – 15hod.

Všem rodičům, kteří platí obědy v hotovosti děkujeme za včasné zakoupení obědů.

Upozornění na platbu za ŠD

Vážení rodiče,

připomínáme další platbu za ŠD do 20. 12. 2022. Jedná se o platbu za měsíce leden – červen 2023
na částku 1.500,- Kč. Platbu provádějte bezhotovostně na účet školy 34736761/0100 s variabilním symbolem dítěte.

Těch, kteří mají zaplaceno do konce školního roku, se toto upozornění netýká.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk