Aktuální informace

18.6.2020

Organizace posledního školního dne 26.6.2020

Veškeré informace najdete ZDE.

 

18.6.2020

Informace k nákupu čipů k otevírání hlavních dveří do ŠD

Veškeré informace najdete ZDE.

 

17.6.2020

Školní informační centrum připravuje na srpen akce pro žáky. Sledujte stránky ŠIC, informace i na dveřích školy.

 

8.6.2020

Zápis do ŠD na školní rok 2020/2021 - platba/vyúčtování

Veškeré informace naleznete ZDE.

4.6.2020

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

24.6.2020 v 16.00 hod se uskuteční informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.

 

Odevzdání vypracovaných úkolů

Prosíme všechny žáky 1. stupně, kteří neodevzdali vypracované úkoly z období uzavření školy, aby tyto úkoly odevzdali do 11.6.2020 na vrátnici školy označené jménem žáka a třídou.

 

27.5.2020

Přítomnost žáků 2.stupně 

Na základě pokynů MŠMT budou v týdnu od 27.5.2020  rodičům zaslány  třídními učiteli informace k organizaci přítomnosti žáků 2. stupně. Organizace bude zohledňovat personální podmínky naší školy.

 

18.5.2020

Prijímací řízení na SŠ 

Aktuální informace k přijímacímu řízení najdete ZDE.

 

15.5.2020

Přihlášky do školní jídelny na šk. rok 2020/2021

Aktuální informace ohledně přihlášek ke stravování ve ŠJ najdete ZDE.

 

5.5.2020

Dobrovolný nástup žáků 1. stupně od 25.5.2020 do školy

Během dneška nebo zítřka byste měli od svých třídních učitelů na vaše e-maily obdržet všechny informace a dokumenty, kde se dozvíte podrobné informace potřebné pro vaše rozhodnutí, zda své děti pošlete 25.5.2020 do školy.

 

4.5.2020

Příprava žáků 9. ročníků k přijímacím zkouškám

Všem žákům 9. ročníků, kteří se připravují k přijímacím zkouškám na SŠ, bude dnes 4.5.2020 rozeslán email, ze kterého se dozvíte podrobné informace k výuce ve škole od 11.5.2020.

 

1.5.2020

Otevření školy pro žáky 9. ročníků a 1. stupně

Stále čekáme na oficiální pokyn MŠMT o hygienických a organizačních podmínkách přítomnosti žáků ve škole. Situaci denně sledujeme. Jakmile tyto informace získáme, ihned začneme organizaci návratu části žáků řešit.

 

30.4.2020

Otevření velkého školního hřiště

Od 1.5.2020 je otevřeno velké školní hřiště pro maximálně 10 osob najednou. Otevřeno bude dle provozního řádu hřiště a za hygienických a organizačních podmínek, které jsou uvedeny u odkazu školní hřiště na našich www stránkách https://www.zsprovaznicka.cz/index.php/nase-skola/o-nasi-skole/skolni-hriste.

 

20.4.2020 

Škola v přírodě 22.6. - 26.6.2020

Škola v přírodě ve shora uvedeném termínu se neuskuteční. Nový termín, kdy bude škola v přírodě zorganizována za stejných podmínek, je 7.9. - 11.9.2020. 

 

16.4.2020

Škola v přírodě 26.3. - 8.4.2020

Škola v přírodě, která se neuskutečnila ve shora uvedeném termínu, je přesunuta za stejných podmínek na termín od 5.10. - 18.10.2020 . Platba, která byla učiněna za 9. ročníky a žáky, kteří odcházejí na gymnázia či nebudou žáky naší školy, bude vrácena v následujícím měsíci květnu. Způsob vrácení vám pak bude sdělen přes třídní učitele.

 

16.4.2020

Škola v přírodě 25.5. - 29.5.2020

škola v přírodě, která měla být realizována ve výše uvedeném termínu, je z důvodů aktuální nepříznivé situace zrušena bez náhrady. Pokud jste již zaslali na účet školy platbu za tuto školu v přírodě, bude vám v měsíci květnu tato platba poukázána zpět na vás účet.

 

16.4.2020

Uvolňování opatření v oblasti školství 

Dle MŠMT by se od 25.5.2020 mohli do škol vrátit žáci prvních stupňů základních škol a podílet se na vzdělávacích aktivitách formou 15 členných školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. Chceme vás informovat o tom, že situaci sledujeme. O organizaci skupin pro pobyt ve škole a dalších podmínkách tohoto pobytu budete včas informováni na našich www stránkách. 

V závislosti na vývoji epidemiologické situace může být i v budoucnu tento plán aktualizován, změněn nebo doplněn. 

 

8.4.2020

Aktuální informace k přijímacímu řízení na SŠ najdete   ZDE.

2.4.2020

Informace k zájezdu do Paříže:

Zbytek přeplatku (500 Kč) bude vrácen dětem ihned po návratu do školy. Děkujeme za pochopení.

23.3.2020

Zápis do 1.ročníku školního roku 2020/2021 proběhne 1.4. a 2.4.2020 bez přítomnosti dětí. Více informací   ZDE

22.3.2020

Prosíme, dohlédněte, aby se žáci věnovali studiu, děkujeme.

20.3.2020

Plánované zájezdy do Anglie a do Francie jsou zrušeny. Na základě dohody s pořadateli zájezdů náleží pořadateli, tj s cestovní kanceláři, náhrada nákladů vynaložených na přípravu a organizaci těchto žájezdů 500 Kč na jednoho účastníka. Veškeré ostatní vynaložené náklady budou zaslány na účty, ze kterých byla platba na zájezd poukázána, a to do 14 dnů., tj. do 10.4.2020. 

20.3.2020

Rodiče, kteří potřebují  Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let, mohou poslat žádost na školní e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., která bude obsahovat jméno a příjmení dítěte, třídu a e-mailový kontakt. Potvrzený formulář  vám pošleme nascenovaný na vaši adresu zpět. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/lide-budou-moct-cerpat-nahradu-za-osetrovne-po-celou-dobu-uzavreni-skol-pro-deti-az-do-13-let


  Důležité informace:

 

16.3.2020

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=180358&tmplid=50

15.3.2020

Souhrn všech platných opatření na území ČR během nouzového stavu:

https://koronavirus.mzcr.cz/souhrn-vsech-platnych-opatreni-na-uzemi-cr-behem-nouzoveho-stavu/

13.3.2020

Rodičům, kteří se se svými dětmi chystají na přijímací zkoušky do 1. ročníku Světa vzdělání, potvrzujeme původní termín zkoušek 23.3.2020 dle rozpisu hodin, které si naplánovali. V případě změny situace, která může nastat vzhledem k dění ve světě, vás budeme informovat.

13.3.2020

Škola v přírodě, která měla být realizována v době od 26.3. do 8.4.2020 je zrušena. V případě, že by se situace změnila, budeme vás informovat. Veškeré vyúčtování všech akcí, které se neuskuteční a byly uhrazeny, bude řešeno po obnovení provozu školy. O tomto budete následně informováni.

12.3.2020

Rodiče, kteří mají zájem o 1. třídu s rozšířenou výukou matematiky, anglického jazyka, logiky a osobnostního rozvoje od 1.9.2020 a plánovali navštívit informativní schůzku dne 16.3.2020 v 16,00 hod. na naší škole, upozorňujeme, že z důvodu vyhlášeného nouzového stavu proběhnou veškré informace k této výuce on-line formou. Sledujte stránky Světa vzdělání, kde budou bližší informace https://svetvzdelani.cz/

12.3.2020

Na základě informací MŠMT http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr k vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky ze dne 12. března 2020 a pokynu Krajské hygienické stanice v Ostravě, bude zrušen pobyt žáků, kteří jsou v současné době ve škole v přírodě. Příjezd žáků ke škole proběhne zítra tj. 13.3.2020. Autobusy budou k hotelu přistaveny v 10,00 hod., u školy budou cca v 11,30 - 12,00 hod. Žádáme rodiče, aby si děti vyzvedly včas.

Nemusíte se obávat, děti jsou v pořádku. Nadále sledujte naše www. Děkujeme za spolupráci.

11.3.2020

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví se ruší výuka ve škole od 11.3.2020 do odvolání -  viz Informace ke koronaviru na našich www stránkách. Odhad ministerstva zdravotnictví je 14 dní. V provozu nebude školní jídelna ani školní družina. Automaticky jsou odhlášeny všechny aktivity školy i obědy ve školní jídelně.

Třídní schůzky naplánované na 19.3.2020 budou zrušeny.

Organizace posledního školního dne 26.6.2020

1.stupeň:

- 8.00 hod. rozdávání vysvědčení ve třídách

- 8.30 hod – odchod žáků domů

2.stupeň:

- 9.00 hod. rozdávání vysvědčení  ve třídách

- 9.30 hod – odchod žáků domů

Upozornění: Při vstupu do budovy školy odevzdá každý žák vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s datem 26.6.2020, které najdete níže nebo na vrátnici školy. Netýká se žáků 1. stupně, kteří pravidelně navštěvují výuku od 25.5.2020 ve škole.

Přijímací řízení na SŠ - Aktuální informace

Dobrý den,

vzhledem k aktuální situaci Vám přinášíme informace týkající se přijímací řízení v tomto školním roce:

Termín jednotné zkoušky: - pro čtyřleté obory 8. června 2020

                                           - pro osmileté obory 9. června 2020

Termín školní přijímací zkoušky: stanoví ředitel střední školy, proto sledujte stránky škol (konání v období od 3.-6. června)

Pozvánku na školní kolo přijímací zkoušky dostanete i na email, který jste uvedli na přihlášce.

Školní kolo: na obou školách, pokud je kritériem přijetí.

Jednotná přijímací zkouška: na škole první v pořadí na přihlášce nebo na druhém místě, pokud na školu na prvním místě není jednotná zkouška. Konáte jen jednu zkoušku. Výsledek jde na obě školy.

Průběh: na oba předměty více času ČJ - 70 minut, M- 85 minut

Výsledky: pro čtyřleté obory NEJPOZDĚJI do 15.června, pro osmileté do 16. června. Je nutné sledovat weby škol, kvůli odevzdání zápisového lístku.

Zápisový lístek: odevzdat na škole do 5 dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Kdo si ještě nevyzvedl zápisový lístek, máte jej nachystán na sekretariátě naší školy. Domluvte si telefonicky/mailem jeho vyzvednutí.

Podání žádosti o nové rozhodnutí: při nepřijetí je třeba podat žádost o nové rozhodnutí na příslušné střední škole. Většina škol má formulář na svém webu.

Žáci hlásící se na obory bez maturity: sledujte si stránky škol a hlídejte maily a poštovní schránky. V případě nepřijetí si podejte žádost o nové rozhodnutí.

Procvičování na PZ: https://prijimacky.cermat.cz/

Více informací najdete na:

https://www.cermat.cz/files/files/Aktuality/Metodika_zvlastni_pravidla_JPZ_FIN.pdf

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk