Upozornění na platbu za ŠD

Vážení rodiče,

jen připomínáme další platbu za ŠD do 20. 12. 2019. Jedná se o platbu za měsíce leden – červen 2020 na částku 1.200,- Kč. Platbu provádějte bezhotovostně na účet školy 34736761/0100 s variabilním symbolem dítěte.

Těch, kteří mají zaplaceno do konce školního roku, se toto upozornění netýká.

Helena Drahošová, vedoucí vychovatelka

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk