Učivo a Pracovní listy

   Google Classroom

   Videonávod jak upravovat a vyplňovat .PDF soubory.


Do závěrečného hodnocení bude zahrnuta veškerá aktivita a spolupráce žáků na těchto úkolech. Přejeme vám pevné zdraví a trpělivost při vypracovávání vašich úkolů. 😀

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk