Změna vydávání obědů od 12.4.2021

Vážení rodiče,

Pokud máte zájem o stravování vašich dětí od 12.4.2021, přihlaste jim obědy na www.strava.cz.

Platbu za měsíc duben a květen odešlete prosím na účet: 34736761/0100 /s variabilním symbolem dítěte/ a nebo hotovostně v kanceláři školní jídelny.

Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně si mohou vyzvednout oběd pouze do jídlonosiče, a to v čase od 11.00 – 12.00 a 13.45 – 14.15 hod.

Prosíme  o dodržování uvedených časů.

HOLAŇOVÁ Marcela, vedoucí školní jídelny

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk