Učitelé převzali ocenění za svou kvalitní práci - Jižní listy 05/2021

Práce našich učitelů si velmi vážíme. Obzvlášť v této těžké době, kdy se všichni učíme, jak žáci, rodiče, tak i pedagogové, úzce spolupracovat a vzdělávat žáky úplně jinými a novými metodami, než jsme byli zvyklí. Za svoji kvalitní práci si rozhodně všichni učitelé zaslouží pochvalu a ocenění.

V letošním roce  29.3.2021 převzal od místostarostky Městského obvodu Ostrava – Jih Mgr. Dagmar Hrabovské ocenění za vynikající práci pan učitel Mgr. Mario Zemánek.

Mezi dalšími oceněnými pedagogy, kteří byli oceněni za online výuku, patří dvě naše kolegyně Mgr. Jana Kovalová a Mgr. Monika Delinčáková. Ocenění převzaly  online formou od náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Mgr. Andrei Hoffmannové, Ph.D.

Všem oceněným pedagogům gratulujeme a přejeme hodně elánu a radosti z dobře vykonané práce.

                                                                                 Mgr. Libuše Přikrylová, MBA

                                                                                            ředitelka školy

scan

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk