Poslední putování Knihozemí

V posledním červnovém Čtenářském klubu jsme splnili poslední dva úkoly Knihozemě. Draku Franklinovi jsme pomohli sesbírat rozfoukaná písmenka, která mu vítr odfoukl ze seznamu zvířat, jež chtěl navštívit se svou létající knihovnou. Valentýnka nás seznámila se svými kamarády Jonášem, Péťou a Zuzkou. Protože ráda tvoří a my taky, tak jsme si celou partu dětí vyrobili na nástěnku, aby nám připomínala další splněný úkol. Teď už zbývá jen čekat na vyhlášení výsledků soutěže nakladatelství Albatros a doufat, že se třeba na nás usměje štěstí.

logoESF MSMT

Hrajeme si s maňásky

logoESF MSMT

V jednom dubnovém Čtenářském klubu jsme využili nově zakoupené maňásky a zkusili si s nimi zahrát divadlo. Děti se rozdělily do skupinek, měly za úkol vymyslet pohádky, a poté je ostatním zahrát. Hrála se například pohádka O unesené princezně, O mlsné lišce, O veliké řepě a spousta dalších.

Kamarádi

logoESF MSMT

Jednu dubnovou schůzku Čtenářského klubu vystřídala práci s knihou, práce s časopisem pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu - Kamarádi. V rámci tichého čtení si děti prolistovaly časopis, a poté měly za úkol vybrat a seznámit ostatní s tím, co je v něm nejvíce zaujalo. Pobavila nás a rozesmála řecká pohádka s názvem Pětník a vtip o mouchách. Vyzkoušeli jsme si přečíst a přeložit slovenskou pohádku. Dozvěděli jsme se, jak připravují v asijských zemích na svačinu do školy vejce, kterým se říká Čajová vejce neboli Cha ye dan a mnoho dalších zajímavostí.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk