Co by sis přál?

Třetí zářijové úterý se sešel poprvé v novém školním roce Čtenářský klub. Celá první schůzka byla věnována práci s pohádkou O rybáři a rybce. Nejdříve jsme si pohádku společně přečetli, poté jsme si ověřili, jak kdo dával během čtení pozor, a to nejen losováním otázek k četbě, ale i skládáním obrázkové verze této pohádky. Následně se čtenáři rozdělili do tří skupin a pokusili se sestavit rozstříhanou báseň o zlaté rybce a najít v ní skryté ponaučení, které říká, že důležitější než obrovská spousta hraček, jsou kamarádi. Také jsme si povídali o tom, co by si kdo přál, kdyby mu zlatá rybka nabídla možnost splnit tři přání. Celou schůzku zakončila výtvarná dílna, kde si děti vyrobily vlastní zlatou rybku a domů si ji odnesly v „pytlíku s vodou“.

logoESF MSMT

 

Inkluze na ZŠ Provaznická

inkluze2

Cílem je:

-  poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga naší škole, která začleňuje do kolektivu žáky s potřebou podpůrných opatření /se speciálními vzdělávacími potřebami

-  podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého i průběžného vzdělávání.

- realizace čtenářského klubu pro žáky školy. Je to forma volnočasové aktivity a vede k rozvoji čtenářské gramotnosti

- realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky školy formou volnočasových aktivit, které vedou k rozvoji logického a strategického myšlení žáků

Celková částka dotace činí: 1 209 038,00 Kč

...a to je konec

Celkem devatenáctkrát se sešel vždy v pondělí, ve Školním informačním centru Čtenářský klub, který jsme v polovině června slavnostně zakončili. Půl rok scházení se v klubu děti zhodnotily v evaluačním dotazníku. Na památku si každý odnesl pamětní list a drobnou odměnu. Z knižní odměny se těšili: Martin Zezulka, Amélie Dluhošová a Natálie Štěrbová za minimální absenci. Natálka pak získala navíc ocenění za knižní tipy pro ostatní čtenáře. Nechyběla ani sladká tečka na závěr v podobě cupcakes.

logoESF MSMT

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk