Comenius - Believe or not

Od 1.9.2012 do 30.6.2014 se naše škola podílí na projektu „Believe or Not“ („Věřte nebo ne“) v rámci programu Comenius. Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání a je součástí programu celoživotního učení. Jeho cílem je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

Na tento dvouletý projekt partnerství škol mezi naší školou, ZŠ Rázusova v Čadci (Slovensko) a Gymnáziem Nr. 1 Jana Pavla II. V Živci (Polsko) se podařilo získat € 20 000. Aktivity a výstupy projektu realizují žáci i učitelé v průběhu projektu na svých školách a také na setkáních jednotlivých partnerských institucí. Schůzek se zúčastňují nejen učitelé zapojení do projektu, ale i spolupracující žáci.

Díky multilaterálnímu partnerství škol (zapojení 3 a více zemí), mají žáci i pedagogičtí pracovníci škol možnost poznávat kulturu, životní styl i školské systémy partnerských zemí, zlepšovat své jazykové či pedagogické dovednosti i schopnost pracovat vmezinárodním týmu.

eu flag

Výjezdy v rámci programu Comenius

V rámci projektu COMENIUS jsou naplánovány výjezdy žáků a učitelů do zemí zapojených v projektu.

  • Prosinec 2012 – Polsko  (Živec a Krakov)
  • Březen 2013 – Turecko (Trabzon a Istanbul)
  • Říjen 2013 – Česká republika (Ostrava a Praha)
  • Květen 2014 – Slovensko ( Čadca a Bratislava)

Pobyty budou vždy týdenní a zúčastněným plně hrazeny z prostředků projektu COMENIUS. Žáci budou ubytováni v rodinách. Od našich žáků se předpokládá připravenost ubytovat žáky z ostatních zemí u sebe doma a připravit jim program na víkend v rodině. Na každou návštěvu zapojené země bude připraven nějaký úkol pro celou školu.

Úkol pro setkání v Polsku (7.12.2012):

Žáci budou výtvarně zpracovávat na formát A4 pověry, které se týkají manželství . Vybraná díla se povezou do Polska, kde společně vybereme ty nejlepší a z nich bude vytvořen mezinárodní kalendář.

Návštěva v Ostravě

Ve dnech 31. 5. – 7. 6. 2013 navštíví naši školu 22 žáků a 12 učitelů z partnerských škol v Turecku, Polsku a na Slovensku, a to v rámci projektu Comenius. Během týdenní pobytu u nás jsou plánovány výjezdy a exkurze ve městě, i mimo něj. Vyrazíme společně i s našimi dětmi například do Štramberku, do Rožnovského skanzenu v přírodě, budeme fárat do dolu na Landeku nebo se projdeme po beskydských Pustevnách. Kromě aktivit mimo školu, bude probíhat také společná výuka a workshopy. Výstupem našeho snažení bude vydání sbírky příběhů na téma pověr a pověstí. Tyto budou psány nejen v rodném jazyce jednotlivých účastníků, ale také přeloženy do angličtiny, aby se staly dostupné téměř všem.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk