Comenius - Believe or not

Od 1.9.2012 do 30.6.2014 se naše škola podílí na projektu „Believe or Not“ („Věřte nebo ne“) v rámci programu Comenius. Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání a je součástí programu celoživotního učení. Jeho cílem je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

Na tento dvouletý projekt partnerství škol mezi naší školou, ZŠ Rázusova v Čadci (Slovensko) a Gymnáziem Nr. 1 Jana Pavla II. V Živci (Polsko) se podařilo získat € 20 000. Aktivity a výstupy projektu realizují žáci i učitelé v průběhu projektu na svých školách a také na setkáních jednotlivých partnerských institucí. Schůzek se zúčastňují nejen učitelé zapojení do projektu, ale i spolupracující žáci.

Díky multilaterálnímu partnerství škol (zapojení 3 a více zemí), mají žáci i pedagogičtí pracovníci škol možnost poznávat kulturu, životní styl i školské systémy partnerských zemí, zlepšovat své jazykové či pedagogické dovednosti i schopnost pracovat vmezinárodním týmu.

eu flag

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk