Učíme se společně

V rámci tohoto projektu, který měl za cíl podpořit inkluzivní vzdělávání, vznikla řada materiálů do hodin literární výchovy. Každý z materiálů obsahuje metodiku pro učitele, pracovní listy ve dvou úrovních, tzn. i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, aby se mohli bez problémů zapojit do aktivit a správné řešení.

Materiály ZDE ke stažení.

Učíme se společně – závěrečný workshop

logolink EU

 

V úterý 25. listopadu 2014 se u nás na škole uskutečnil závěrečný workshop k projektu ESF „Učíme se společně“. Mezi pozvanými hosty byli zástupci učitelů a ředitelů z okolních základních škol a také zástupci obce. Cílem akce bylo zhodnotit průběh celého projektu 
a ukázat všechny výstupy, které byly v rámci projektu vytvořeny. Nejdůležitější jsou žáci, kteří se zapojili do různých aktivit. Od zájmových kroužků, exkurzí, tematických odpolední až po besedy a různé zajímavé akce ve Školním informačním centru. Vzniklo také mnoho metodického materiálu do výuky a učitelé naší školy prošli mnoha školeními. Celá akce se vydařila, na závěr jsme si u malého občerstvení popovídali a vyměnili své zkušenosti.

Nabídka tematických odpolední pro šk. rok 2014-15

Téma - název

Věková hranice

Max. počet žáků

Měsíc

Bubnování pro radost

2.stupeň

15

říjen

Hrátky s přírodou

1.stupeň

15

listopad

Matematika a fyzika v praxi

5.-6. roč.

15

listopad

Deskové hry a hlavolamy

1.-5.roč.

20

listopad

Exkurze do České televize

2.stupeň

20

leden-únor

Výtvarná dílna

neomezená

15

leden

Odpoledne s angličtinou

1.-2.roč.

15

březen

Playing English

5.- 9.roč.

20

březen

Výrobek ke dni matek

2.-4.roč.

20

duben

Cvičení na nářadí

1.-5.roč.

15

duben

Voskovaná batika

1.stupeň

15

květen

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk