Škola 21. století - škola informací

logolink EU

Pod názvem Škola 21. století - škola informací byl na ZŠ Provaznické 64 v Ostravě - Hrabůvce vytvořen a následně příslušnými institucemi i schválen projekt Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jsme rádi, že jsme v konkurenci mnoha škol Moravskoslezského kraje se svým projektem uspěli jako jedna ze šesti škol v Ostravě. Všichni víme, že se na nás informace valí ze všech stran a je velmi těžké se v nich orientovat. Proto je i v našem Školním vzdělávacím programu Škola pro život věnována této oblasti zvýšená pozornost. Naším záměrem je žáky obou stupňů školy naučit, jak vybrat informace podstatné, jak je propojit v logický celek, jak s nimi dál pracovat, jak je zpracovat, aby měly smysl.
V rámci projektu vytvoříme pro tuto činnost zázemí vybudováním moderního informačního centra s dostupností nejnovějších informačních zdrojů, pedagogičtí pracovníci absolvují školení v oblastech kritického myšlení a komunikačních technologií, vytvoříme si podmínky pro tvorbu a následné používání moderních výukových programů a postupů, které nám umožní zvýšit názornost a pestrost výuky, zvýšit čtenářské a informační dovednosti žáků, a tím je motivovat k celoživotnímu učení.
Věříme, že se nám podaří všechny plánované aktivity zdárně zrealizovat a našim žákům vytvoříme co nejlepší motivující podmínky pro další vzdělávání

Postup realizace projektu

Projekt Škola 21. století – škola informací (dále jen projekt) byl realizován ve dvou etapách.

V 1. etapě proběhla výběrová řízení na vybavení školního informačního centra nábytkem a didaktickou technikou. Jedna učebna byla upravena na školní informační centrum a vybavena novým nábytkem, ICT a novou didaktickou technikou. Byl vybrán software pro elektronickou katalogizaci fondů, provedena analýza stávajících knižních a výukových fondů a  následně zpracovány požadavky na jejich doplnění. Vznikly anotace výukových projektů a byla započata příprava prvních modulů. Bylo zajištěno předplatné časopisů. Proběhlo výběrové řízení na obsazení místa správce knižních fondů. Pedagogičtí pracovníci byli proškoleni v metodách kritického myšlení.

IMG 8368 IMG 7895 nabytek1 IMG 8838 IMG 8906 IMG 0578 IMG 9033 IMG 9851

2. etapa byla zahájena 1.9.2009 slavnostním otevřením školního informačního centra. Centrum bylo využíváno v dopoledních hodinách pro výuku, o přestávkách bylo zpřístupněno žákům a pedagogickým pracovníkům školy, v odpoledních hodinách pak sloužilo různým zájmovým kroužkům (Dílna čtení, Žurnalistický kroužek, Informatika pro 1. stupeň, Zajímavá matematika). Informační centrum bylo otevřeno nejen pro žáky, ale také pro zájemce z řad rodičů a veřejnosti. Probíhalo zde mnoho akcí na podporu čtenářské gramotnosti i besedy pro žáky a rodiče.  Žáci naší školy měli v informačním centru možnost pracovat na úkolech a rozvíjet své informační dovednosti.

V průběhu 2. etapy byly doplňovány výukové a knižní fondy, proběhlo školení v oblasti elektronické katalogizace a fondy byly zpracovány do elektronického katalogu.

Pedagogičtí pracovníci byli proškoleni v základních dovednostech práce s interaktivní tabulí,     v užití interaktivní tabule v různých oblastech ŠVP a v aplikaci multimédií a mediální výchovy ve výuce. Byla vyhlášena a následně vyhodnocena soutěž pro žáky základních škol Moravskoslezského kraje v multimediální prezentaci z oblasti životního prostředí. Ve spolupráci s Katedrou pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě byly vytvořeny dotazníky z oblasti čtenářské gramotnosti. V září a červnu proběhlo dotazníkové šetření a výsledky  byly prezentovány na mezinárodní vědecké konferenci Pedagogická evaluace 2010. Proběhlo také šetření v oblasti informační gramotnosti.

Bylo vytvořeno, ověřeno a následně zpracováno 13 výukových projektů. Vznikl tak fond školních projektů, které byly zařazeny do ŠVP školy a následně byly jednotlivé moduly zapracovány do tématických plánů jednotlivých předmětů. Realizátoři výukových  projektů podrobně seznámili členy metodických sdružení a předmětových komisí s jednotlivými moduly projektů a jejich obsahem.

Proběhl workshop pro žáky partnerské školy z polských Katovic. Celý projekt a výukové projekty byly představeny pedagogickým pracovníkům Moravskoslezského kraje na workshopu, který byl účastníky velmi kladně hodnocen. Nové poznatky z oblasti práce ve školních knihovnách byly předány pracovníkům knihoven Moravskoslezského kraje na pracovním semináři, který se uskutečnil ve spolupráci s Metodickým oddělením Moravskoslezské vědecké knihovny. I toto pracovní setkání mělo značný ohlas.

Po celou dobu realizace projektu jsme se snažili o zveřejňování výsledků naší práce a  jednotlivé etapy i akce jsou zdokumentovány v kronice informačního centra. Vznikly rovněž internetové stránky projektu.

IMG 0041 IMG 9881 IMG 9853 vyukasic3 IMG 0609 037 DSC01287 zalozka5

Napsali o nás:

noviny1

noviny2

 

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk