Moderní škola

plakat

Dne 1.7.2011 byl na naší škole v rámci EU Peníze školám zahájen projekt s názvem Moderní škola na ZŠ Provaznická. Tento projekt vychází z OP VK oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. škola na něj získala dotaci celkem 2 023 935,- Kč.

Cílem tohoto projektu je prostřednictvím nových metod a forem výuky docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových učebních materiálů, které busou naši pedagogové zpracovávat.

Z uvedených finančních prostředků byly již o letních prázdninách 2011 nainstalovány 4 interaktivní tabule, zakoupeno 20 notebooků pro práci pedagogů. Byly zakoupeny pomůcky, učebnice, které napomáhají žákům osvojit si nové poznatky zajímavější formou.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk