Přírodovědná učebna

Přírodovědné učebny  Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01586

SMO, městský obvod Ostrava-Jih podal v roce  2014 žádost na spolufinancování projektu s názvem Přírodovědné učebny do operačního programu  ROP NUTS II Moravskoslezsko,  prioritní osy Podpora prosperity regionu, oblasti podpory Infrastruktura veřejných služeb, podoblast podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. 

Projekt řeší rekonstrukci a modernizaci vybavení stávajících učeben pro výuku přírodovědných předmětů na třech základních školách v obvodu Ostrava-Jih tak, aby výuka na školách splňovala požadavky a moderní výuku a žáci by mohli díky tomuto projektu zvýšit své znalosti a dovednosti a byli i úspěšnější na trhu práce. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učeben, nově budou učebny vybaveny nábytkem a dojde k pořízení moderních učebních pomůcek pro výuku.

V rámci výzvy -  Modernizace výuky na základních školách je projekt realizován na základních školách - Horymírova, Provaznická a Chrjukinova.

Fyzická realizace probíhá od jara r. 2015 a předpokládané ukončení projektu je na plánováno na léto téhož roku. Celkové náklady na projekt činí 3.783,- tis Kč a dotace z Operačního programu NUTS II Moravskoslezsko je přislíbena ve výši cca  3.215,- tis.Kč. 

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk