Projekty

ostrava

Tyto projekty jsou spolufinancovány z rozpočtu Statutárního města Ostravy

2021-2022

14 denní pobyt žáků z fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším (600 000,-Kč)

Objevujeme skrytá tajemství vědy III - podpora aktivit pro talentované a zapálené žáky v oblasti vědy a techniky (500 000,- Kč)

Školní knihovna nás baví - Podpora čtenářské gramotnosti a pozice školního knihovníka (110 000,- Kč) 

 

2020 - 2021

Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky - výuka anglického jazyka metodou CLIL - osobní náklady, vzdělávání pedagogů, pořízení pomůcek pro výuku AJ (220 000,- Kč)

Otevřené hřiště  - podpora zajištění provozu otevřeného školního hřiště (85 000,- Kč)

Klub FreeCoolIn - nabídka odpoledních aktivit pro náctileté v moderně vybaveném školním informačním centru (95 000,-Kč)

 

2019 - 2020

Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky - výuka anglického jazyka metodou CLIL - osobní náklady, vzdělávání pedagogů, pořízení pomůcek pro výuku AJ (281 000,- Kč)

Ozdravný pobyt - 14 denní pobyt žáků z fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším (1 057 500,-Kč)

Objevujeme skrytá tajemství vědy - oblast talentmanagementu - podpora nadaných a talentovaných žáků v oblasti technických,přírodních věd a čtenářské gramotnosti (800 000,- Kč)

Vědu chceme poznat blíže - oblast talentmanagementu - systematický rozvoj technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti dětí, žáků a pedagogů (550 000,-Kč)

Sportujeme, objevujem, tvoříme, poznáváme historii - celoroční i jednorázové volnočasové aktivity, oslavy 60 let školy (80 000,- Kč)

Podpora digitální výuky na rok 2020 - vybavení školy novou technikou, proškolení pedagogů v on-line výuce (80 000,- Kč)

Otevřené hřiště  - podpora zajištění provozu otevřeného školního hřiště (85 000,- Kč)

Klub FreeCoolIn - nabídka odpoledních aktivit pro náctileté v moderně vybaveném školním informačním centru (100 000,-Kč)

 

2018 - 2019

Ozdravný pobyt - 14 denní pobyt žáků z fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším (1 395 240,-Kč)

Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky - výuka anglického jazyka metodou CLIL - osobní náklady, vzdělávání pedagogů, pořízení pomůcek pro výuku AJ (152 000,- Kč)

Otevřené hřiště  - podpora zajištění provozu otevřeného školního hřiště (85 000,- Kč)

Klub FreeCoolIn - nabídka odpoledních aktivit pro náctileté v moderně vybaveném školním informačním centru (100 000,-Kč)

Chceme rozumět věcem kolem nás - celoroční i jednorázové volnočasové aktivity (80 000,- Kč)

Objevujeme skrytá tajemství vědy - oblast talentmanagementu - podpora nadaných a talentovaných žáků v oblasti technických,přírodních věd a čtenářské gramotnosti

                                                                                                                                                                                                                                                      ( 900 000,- Kč)

2017 - 2018

Ozdravný pobyt  - 14 denní pobyt žáků z fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším (168 000,-Kč)

Cesta k vědě poznáním všemi smysly II - oblast talentmanagementu - podpora nadaných a talentovaných žáků v oblasti přírodních věd ( 540 000,- Kč)

Ukaž, co v tobě je - celoriční i jednorázové volnočasové aktivity (90 000,- Kč) 

Škola v přírodě - pro žáky ohrožené znečištěným ovzduším ( 1 395 240,- Kč)

Věda v souvislostech - oblast talentmanagementu - systematický rozvoj technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti dětí, žáků a pedagogů (720 000,- Kč)

Klub FreeCoolIn - nabídka odpoledních aktivit pro náctileté v moderně vybaveném školním informačním centru (100 000,-Kč)

Otevřené hřiště  - podpora zajištění provozu otevřeného školního hřiště (70 000,- Kč)

Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky - výuka anglického jazyka metodou CLIL - osobní náklady, vzdělávání pedagogů, pořízení pomůcek pro výuku AJ

                                                                                                                                                                                                                                               (152 000,- Kč)

2016 - 2017

Ozdravný pobyt  - 14 denní pobyt žáků z fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším (756 000,-Kč)

Klub FeeColIn - nabídka odpoledních aktivit pro náctileté v moderně vybaveném školním informačním centru (100 000,-Kč)

S námi nude nebude - tématické akce zaměřené na cizí jazyky, finanční gramotnost, poznávání MSK a mezinárodní spolupráce (70 000,-Kč)

Otevřené hřiště  - podpora zajištění provozu otevřeného školního hřiště (70 000,- Kč)

Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky - výuka anglického jazyka metodou CLIL - osobní náklady, vzdělávání pedagogů, pořízení pomůcek pro výuku AJ

                                                                                                                                                                                                                                              ( 408 000,- Kč)

Cesta k vědě poznáním všemi smysly - oblast talentmanagementu - podpora nadaných a talentovaných žáků v oblasti přírodních věd ( 250 000,- Kč)

 

2015 - 2016

Ozdravný pobyt  - 14 denní pobyt žáků z fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším (171 000,-Kč)

Klub FeeColIn - nabídka odpoledních aktivit pro náctileté v moderně vybaveném školním informačním centru (100 000,-Kč)

Škola vědy a poznávání - tématické akce zaměřené na přírodní vědy, poznávání MSK a mezinárodní spolupráce (60 000,-Kč)

Otevřené hřiště  - podpora zajištění provozu otevřeného školního hřiště (70 000,- Kč)

 

2014 - 2015

Objevujeme, poznáváme, tvoříme a sportujeme - podpora  volnočasových aktivit, podpora talentovaných  dětí, mezinárodní spolupráce (100 000,- Kč)

Klub FeeColIn - nabídka odpoledních aktivit pro náctileté v moderně vybaveném školním informačním centru (90 000,-Kč)

Otevřené hřiště pro všechny - podpora zajištění provozu otevřeného školního hřiště (70 000,- Kč)

Ozdravné pobyty - podpora 14 denního pobytu z fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (79 200,- Kč)

2013 - 2014

Provoz otevřeného multifunkčního hřiště - podpora zajištění provozu otevřeného školního hřiště (70 000,- Kč)

Klub FeeColIn - nabídka odpoledních aktivit pro náctileté v moderně vybaveném školním informačním centru (90 000,-Kč)

Otevřená škola pro všechny - podpora volnočasových aktivit, podpora talentovaných a nadyných dětí ve všech oblastech (70 000,- Kč)

Evropa jak ji neznáme - odpora mezinárodní spolupráce se Slovenskem a Polskem (60 000,- Kč)

Školy v přírodě - podpora 14 denního pobytu z fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (450 000,- Kč)

Desetiboj pro všechny - sportovní akce pro všechny generace v rámci projektu Ostrava - Evropské město sportu 2014 (109 000,-Kč)

2012 - 2013

Poznáváme,tvoříme, sportujeme celý rok - podpora aktivního trávení volného času,zapojení rodičů, rozvoj tvořivosti,talentu dětí (60 000,- Kč)

Jsme z různých koutů světa  a přece si rozumíme - podpora mezinárodní spolupráce s Polkem, Slovenskem  a Tureckem (80 000,- Kč)

Sportujeme celý rok - podpora zajištění provozu otevřeného školního hřiště (60 000,- Kč)

Klub FreeCoolin - nabídka odpoledních aktivit pro náctileté v moderně vybaveném školním informačním centru (150 000,-Kč)

2011-2012

Klub FreeCoolin - nabídka odpoledních aktivit pro náctileté v moderně vybaveném školním informačním centru (197 000,-Kč)

Škola se baví - celoroční aktivity pro žáky i rodiče (různé kroužky, prázdninové akce)(30 000,- Kč)

Hrátky s písmenky – projekt pro rozvoj čtenářské  a informační gramotnosti (70 000,-Kč)

Kamarádství bez hranic – mezinárodní spolupráce se slovenskou školou v Čadci (50 000,-Kč)

Ozdravný pobyt – podpora 14 denního ozdravného pobytu žáků ve smogem nepostižené oblasti (172 520,-Kč)

2010-2011

50 let ZŠ Provaznická - akce spojené s oslavami 50. výročí založení školy (50 000,-Kč)

Škola hrou aneb Ostrava se baví - zahrnuje 5 celoročních volnočasových aktivit ( 70 000,-Kč)

Pojďme tvořit - zahrnuje práci v kroužcích, jarní a vánoční dílny aj. (20 000,-Kč)

Kniha je můj kamarád - rozvoj čtenářských dovedností (soutěže, besedy, nocování  vknihovně, zakoupen knižní fond    (35 000,- Kč)

Po stopách historie - mezinárodní spolupráce  se ZŠ M.C. Sklodowské v Katovicích (50 000,-Kč)

2009-2010

Poznejme se navzájem - mezinárodní spolupráce s žáky a pedagogy ze Základní školy M.C.Sklodowské v Katowicích v Polsku

Otevřená škola - podpora volného času žáků v rámci zájmových kroužků

Kniha je můj kamarád - akce v knihovně školy, rozvoj čtenářských aktivit

Bezpečná cesta do školy - rozvoj dopravní výchovy a zdravovědy, společné cyklovýlety s rodiči, vědomostní soutěže, výtvarné soutěže, beseda se žáky ze zdravotnické školy

Poznej své město - poznání historie našeho města

2008-2009

Pocitový chodník 

Naše škola realizovala svůj dlouhodobý záměr vybudovat na školní zahradě naučnou stezku s pocitovým chodníkem pro žáky Moravskoslezského kraje. Školní zahrada je součásti našeho Centra environmentální výchovy. Ekologické programy nabízíme také ostatním žákům základních škol. Na provoz centra environmentální výchovy a osvěty se finančně podílelo statutární město Ostrava – www.ostrava.cz

2007-2008

Rozvoj centra environmentální výchovy - podpora práce v ekologických aktivitách

Do Evropy společně - mezinárodní projekt 

Udržitelný rozvoj na základních školách - ekologický projekt

Dívčí klub - zdravý životní styl

Mějme k sobě blíž - volný čas ve ŠD

Otevřená škola - klub mimoškolních aktivit

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk