Asistent pedagoga a speciální pedagog 2015-2016

Zajištění asistenční péče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a platu a částečně platu asistenta pedagoga.

Finanční zabezpečení odborné  péče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a platu speciálního pedagoga.

Asistent pedagoga a speciální pedagog 2014-2015

Zajištění asistenční péče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a platu a částečně platu asistenta pedagoga.

Finanční zabezpečení odborné  péče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a platu speciálního pedagoga.

Asistent pedagoga a speciální pedagog 2013-2014

Zajištění asistenční péče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a platu a částečně platu asistenta pedagoga.

Finanční zabezpečení odborné  péče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a platu speciálního pedagoga.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk