Doučování žáků 7.ročníku

Program Ministerstva školství, umožňuje již pár měsíců dětem základních škol, zdarma navštěvovat doučování všech předmětů, kde potřebuji zlepšit své znalosti. Dětem se pedagogičtí pracovníci mohou věnovat individuálně. Žáci tuto formu doučování rádi využívají.

logo doucovani

asistentka pedagoga Jana Slívová

Doučování z AJ

Naše škola se i v tomto školním roce zapojila do „Doučování žáků škol“ a jsme příjemcem podpory EU. Dochází k pravidelným individuálním nebo skupinovým schůzkám s žáky v různých vyučovacích předmětech. Jedná se o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností. V rámci doučování z jazyka anglického si žáci upevňují své znalosti a dovednosti gramatiky a slovní zásoby formou zábavných her –konverzační hry, ICT programy, poslechy, popisy obrázku, aj.

Mgr. Eva Teichmanová

logo doucovani

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Naše škola je zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ a jsme příjemcem podpory EU. Dochází k pravidelným individuálním nebo skupinovým schůzkám s žáky. Jedná se o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností.

Mgr. Svatava Pechlátová

thumbnail image

thumbnail IMG 7087

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk