Podpora výuky cizích jazyků

logo
 
Financováno z rozvojového programu
„Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008“
 
 
Projekt  Porozumění bez bariér probíhal na naší škole od září šk.r. 2008. V tomto projektu byli zapojeni žáci 7.,8, a 9. roč. Od začátku školního roku  se žáci   8. a 9. ročníku zaměřovali zejména na opakování a upevňování znalostí azbuky a odlišnou výslovnost. Pro žáky 7. ročníku bylo seznámení s ruskou výslovností a azbukou seznámením prvotním. Koncem září jsme si ve škole už po několikáté připomněli Evropský den jazyků, což byla také příležitost seznámit s ruštinou i ostatní žáky naší školy.
 
V dalších měsících  jsme věnovali pozornost především čtení s porozuměním, poslechu a pamětnému zvládnutí jednoduchých říkanek a písniček. Pro žáky jsme připravili evaluační dotazníky, při jejichž vyplňování žáci uvedli své názory na výuku ruského jazyka a poskytli nám tak zpětnou vazbu, kterou vyučující budou moci využít při tvorbě výukových plánů a materiálů v dalším období. Kromě čtení s porozuměním a překladu jsme výuku zpestřili různými hrami a soutěžemi, při kterých jsme upevňovali znalosti azbuky a opakovali slovní zásobu. Čtení jednoduchých textů a pohádek bylo zpestřeno jejich dramatizací a  čtením po rolích.
 
Prosinec byl mimo jiné příležitostí seznámit žáky se způsobem slavení příchodu nového roku v Rusku. Žáci si vyrobili k Novému roku přáníčka a předvánoční atmosféru oživila i zvuková ukázka z klasické ruské pohádky Mrazík. Nové pomůcky a materiály, které byly pořízeny z tohoto rozvojového programu byly využívány v rámci projektu , a to ve všech zmíněných ročnících.
 
Výukové materiály jsou k dispozici nejen všem žákům školy ale i vyučujícím ke zkvalitnění výuky ruského jazyka.  Jedná se o různé nástěnné obrazy, mapy, slovníky, knihy, nahrávky a kartičky pro žáky, které jsou označeny logem MŠMT a větou: „ Financováno z rozvojového programu Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008“.
Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk