Projekty ÚMOb Ostrava-Jih

Tyto projekty jsou spolufinancovány z rozpočtu Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Ostrava - Jih

logojih   

 

2021-2022

Už zase sportujeme, tvoříme, a objevujeme - podpora volnočasových aktivit děrí a rodičů - (45 000,- Kč)

2019 - 2020

Sportujeme, objevujeme, tvoříme, poznáváme historii – 60. výročí založení školy - podpora volnočasových aktivit děrí a rodičů, oslavy 60 let školy (45 000,- Kč)

Participativní rozpočet - Přírodní zahrada nejen pro děti - vybudování přírodní zahrady pro všechny ( 1 749 466,- Kč)

2018 - 2019

Děti ve svém živlu - podpora volnočasových zájmů dětí a mládeže ve spolupráci s rodiči (40 000,- Kč)

Otevření hřiště na ZŠ Provaznická - otevřené hřiště pro veřejnost ( 89 159,- Kč)

2017 - 2018

Participativní rozpočet - Hřiště pro sport a vzdělávání - vybudování dětského hřiště ( 1 039 257,- Kč)

Najdi si svou cestu - podpora volnočasových zájmů dětí a mládeže ve spolupráci s rodiči (40 000,- Kč)

2016 - 2017

Překonej sám sebe - podpora volnočasových zájmů dětí a mládeže ve spolupráci s rodiči (45 000,- Kč)

2015 - 2016

Ukaž, co v tobě je - podpora volnočasových zájmů dětí a mládeže ve spolupráci s rodiči (25 000,- Kč)

2014 - 2015

Stále se něco děje - podpora volnočasových aktivit s různým zaměřením dle ročních období po celý rok ( 15 000,- Kč)

Rádi sportujeme a poznáváme - podpora sportovních a zážitkových aktivit dětí i rodičů (20 000,- Kč)

2013-2014

Podpora volného času nadaných a telentovaných dětí - nabídka činností dětem s talentem a nadáním (10 000,- Kč)

Společně za sportem a poznáním - podpora sportovních a zážitkových aktivit dětí i rodičů ( 19 000,- Kč)

Pojďte s námi tvořit, pojďte s námi hrát - aktivity s různým zaměřením dle ročních období po celý rok ( 10 000,- Kč)

2012 - 2013

Zelená škola - podpora péče žáků o životní prostředí, zeleň ve škole i jejím okolí (10 000,- Kč)

Společně objevovat, společně sportovat - podpora společných sportovních, pobytových a vědomostních aktivit žáků (18 000,- Kč) 

2011-2012

Ptáci kolem nás – ochrana  a poznávání ptáků v našem okolí (8 000,- Kč.)

Bezpečně k cíli na kole i pěšky – prohlubování znalostí a dovedností z oblasti bezpečnost (10 000,- Kč) i silničního provozu

2010-2011

Ochrana ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů - ekologické aktivity

Bezpečně jako chodec i cyklista - cyklovýtet, soutěže

Hrátky s drátky - drátkování

2009 - 2010

50 let založení ZŠ Provaznická - oslava 50. výročí založení školy

Přírodní tvůrčí dílny pro základní školy - práce·s přírodními materiály, výstavky

2008-2009

Rodiče a děti v jednom dresu II. - sportovní a vědomostní soutěže pro děti a jejich rodiče·

Předškolní klub dětí a rodičů - zábavná forma seznámení dětí a jejich rodičů se školou

2007- 2008

Rodiče a děti v jednom dresu I. - sportovní a vědomostní soutěže pro děti a jejich rodiče·

Otevřená škola - nabídka mimoškolních aktivit - kroužků

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk