EVVO projekt - "NE"vyčerpatelné energetické zdroje

Pro letošní školní rok 2015-16 jsme zvolili jako celoroční školní projekt „NE“vyčerpatelné energetické zdroje, což jsou uhlí, ropa, zemní plyn a dřevo.

Zpracování projektu probíhá libovolnou formou jako skupinové v rámci jedné třídy nebo celotřídní pro nižší stupeň. Výstupem může být pohádka, prezentace v elektronické podobě nebo papírová, divadlo, natočený film či krátké video, kde bude představený energetický zdroj.

V rámci mezipředmětových vztahů lze zpracovat:

  • Zeměpis – mapy rozšíření jednotlivých energetických zdrojů,
  • Dějepis – historie, vývoj a objevy v minulosti
  • Chemie, fyzika a přírodopis – využití jednotlivých energetických zdrojů v praxi a jejich vliv na životní prostředí
  • Matematika a výpočetní technika – grafické zpracování, statistika, spočítání výhřevnosti jednotlivých druhů paliv, event. prognóza zásob do budoucnosti
  • Výchovy – nákresy, tvorba modelů surovin nebo jednotlivých strojů.
  • Jazyk český – zpracování v jakémkoliv literárním útvaru
  • Cizí jazyk – vytvoření slovníku k palivům.

Výběr energetického zdroje záleží na třídě. 

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk