Už je tu zas vánoční čas …

Koledy, vánoční nálada, radost ze vzájemného setkávání – to vše je letos potlačeno všudypřítomnými obavami z nákazy virem, nervozitou a nejistotou z věcí budoucích. V této vypjaté situaci je třeba více než jindy zaměřit se na příjemné věci, uchovat si pohodu, úsměv a klid. Všichni ve škole se snažíme v této době naladit krásnou předvánoční atmosféru, jak jen to jde.

Jaký recept na vánoční pohodu nabízí třeba výtvarná výchova a český jazyk na 2. stupni?

V 6.- 9. ročníku jsme letos vytvářeli vánoční ozdoby z šlechtěného korku. V dárkovém balení jim to moc slušelo. K dárku jsme v další hodině přidali vánoční přání. Obrázek na něm je vytvořen tečkovací technikou a miniatura vánočního motivu vypadá jako malá grafika. Při práci nám dodávaly náladu vánoční melodie z celého světa. V hodinách českého jazyka jsme se při práci s pracovním listem dozvěděli, jak správně napsat velká písmena ve slovech, která souvisí se svátky a často se užívají ve vánočních přáních. Na dalším pracovním listu jsme objevili soubor rozmanitých vánočních přání, která však neznámí autoři napsali se spoustou chyb. Vybrali jsme si ta, co se nám líbila, chyby jsme opravili a krásně vepsali do již připravených přání s našimi obrázky.

V 7.A jsme se v hodině tzv. volného psaní na téma Radost pod stromeček společně zamysleli nad tím, co a komu udělá radost. Většina došla k závěru, že se všichni těšíme na dárky a milá překvapení, a ještě víc na radost těch, které obdarujeme. Je tu ale ještě větší radost a přání a to, aby rodina mohla strávit tento čas společně.

Tak přejeme všem krásné vánoční svátky!

Mgr.Renata Telingerová

Literární soutěž J. A. Komenský

Uběhlo 350 let od úmrtí jednoho z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů, zakladatele moderní pedagogiky Jana Ámose Komenského. Inspirovali jsme se jeho citátem „Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu.“ a napsali úvahu na toto téma

Do soutěže jsme poslali tři zdařilé práce žákyň 7. A, které vznikly v rámci distanční výuky. Práce jsou zařazeny ve 3. kategorii podle věku. Na internetové adrese www.balonek.cz jsou od 9. prosince zveřejněny vítězné práce a mezi nimi i všechny tři práce našich žákyň. Blahopřejeme!

Mgr. Renata Telingerová

komensky

Soutěž pro děti o maskota výstavy Kreativ

Inspirativní a prodejní výstava Kreativ Podzim, která se měla konat od 13. do 15. listopadu 2020 na ostravské Černé louce byla bohužel z důvodu epidemiologické situace zrušenaProběhlo však vyhodnocení dětských prací soutěže o dětského maskota Kreativu. Za naši školu jsme poslali 5 výtvarných prací – koláží žáků 6.B třídy. Naše návrhy sice nebyly vyhodnoceny, ale máme fotografii, kde porotkyně soutěže vybírá návrhy a mezi nimi je vidět i některé naše práce (kulatý formát – šnek, rouška).

Mgr.Renata Telingerová

masky

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk