Poděkování

Přesto, že situace nejen v celé ČR je velmi složitá, žáci 1. a 2. ročníků nastoupili již do školy, aby se začali vzdělávat se svými vrstevníky, aby se mohli setkat s paní učitelkou naživo. V dalších týdnech nastoupí do školy postupně i žáci ostatních ročníků. Přesto i v této době nepolevujeme ve spolupráci s rodiči žáků. Někteří rodiče se snaží se školou spolupracovat co nejvíce, za což jim tímto velmi děkujeme. Najdou se i tací, kteří myslí i na ostatní žáky naší školy a dle svých možností pomáhají škole např. šitím roušek, dodáním desinfekce nebo zajištěním EUCASOLŮ  ve formě sprejů pro některé třídy, především 1. stupně. Díky svému složení likviduje až 70% přítomných virů ve vzduchu uzavřeného prostoru tříd. Za ochotu a vstřícnost bychom chtěli poděkovat paní Nikol Halásek, která spreje pro žáky dodala. Moc si toho vážíme.
                                                                                                                                                                      Mgr. Libuše Přikrylová, MBA
                                                                                                                                                                                   ředitelka školy

 

Připomínka 60. výročí školy

V letošním roce oslavuje naše škola 60. výročí jejího založení. Od jejího vzniku došlo v ní k mnoha změnám nejen stavebním, ale i organizačním a vzdělávacím. Tak vznikla ve škole tematická výstava historických událostí, kde najdete, které významné osobnosti navštěvovaly naši školu, jak se vyvíjel způsob výuky na škole, jakých úspěchů žáci školy dosáhli a co všechno se za ta léta na škole změnilo.
 
Tento projekt je finančně podpořen z rozpočtu Městského obvodu Ostrava - Jih.

 

Pohádka trochu jinak

Inspirováni Lingvistickými pohádkami Petra Nikla jsme si, stejně jako autor, hráli se slovy. Známou pohádku O Červené karkulce jsme převedli nejdříve na „pohádečku“, která se hemžila zdrobnělinami, a to i takovými, které v běžné mluvě nenajdeme („posbírynkala kvěťulinky), a následně na „pohádu“, ve které se nešetřilo drsnými výrazy. Jazykotvorba všechny velice bavila a žáci si mohli vyzkoušet, jak se s naší mateřštinou dá krásně pracovat. Vznikla tak celá řada skutečně podivuhodných novotvarů a vůbec nevadí, že se pravděpodobně v běžné mluvě neuchytí. V dané chvíli určitě splnily svůj účel.

Mgr. Eva MICHALČÍKOVÁ, DiS

Tato akce byla finančně podpořena z rozpočtu statutárního města Ostrava.

ostrava logo

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk