Okresní kolo olympiády v jazyce anglickém

I v tomto náročném období distanční výuky se naši žáci zapojují do jazykových soutěží. V pondělí 29. března se konalo okresní kolo olympiády v jazyce anglickém.

Naši školu reprezentovali Jakub Richter z 9. A a Vojtěch Kašný z 6. B. Soutěž probíhala on-line přes platformu ZOOM. Žáci ostravských škol v rozhovoru s porotou odpovídali na různé otázky, na které museli tentokrát reagovat bez přípravy. Hodnotila se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. Naši žáci v silné konkurenci obstáli. Jakub se umístil na krásném 11. místě a Vojta obsadil skvělé 7. místo. Chtěla bych jim tímto poděkovat za vzornou reprezentaci školy. Oba velmi intenzivně pracují na své angličtině a snaží se neustále zdokonalovat. Sledují videa a filmy v angličtině, čtou knihy v anglickém originále a snaží se každý den mluvit anglicky. Píle se jim vyplácí a věřím, že mohou inspirovat i ostatní žáky. Ještě jednou gratulujeme!

Mgr. Iva Bazalová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk