Revolution train - 7.ročníky

Žáci procházeli s průvodcem jednotlivými vagony vlaku a postupně prožívali příběh založený na základě skutečné události, který se kvůli několika špatným rozhodnutím změnil na příběh tragický. V každém vagonu byla nejdříve projekce části příběhu a poté následovalo interaktivní zatažení do děje. Žáci si tak mohli vyzkoušet jaké je to sedět v baru, být svědky dopravní nehody, ocitnout se v cele vězení, být podroben výslechu i lékařské prohlídce. Po celou dobu děti vypracovávali dotazník, kde odpovídali na otázky, které se týkaly jednak jejich zkušeností s drogami a jednak situací z příběhu. Bylo vidět, že žáci jsou zataženi do děje a celý příběh na ně velice zapůsobil. Společně ve třídách o všem diskutovali a aktivně se zapojili do práce na projektu „Řekni drogám, NE“.

                                                                                                                                                  Mgr. Jana Pojetová

Metodik prevence

 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Pojetová

-          zajišťuje preventivní program školy

-          zaměřuje se na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí a vandalizmu

-          vytváří výchovné programy zaměřené na prevenci sexuálního zneužívání, zneužívání sektami a kriminálního chování

-          podílí se na zavádění preventivních programů proti šikanování a rasismu

-          kontaktuje odpovídající odborné pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů

Kontakt ZDE

Akce pro školní rok 2019/2020

DATUM

AKCE

 

Městská policie – Malé děti, velké nebezpečí – 1.ročník

 

Městská policie – Bezpečně ze školy domů – 2.ročník

 

Městská policie –  Základy kriminalistiky, svědectví – 3.ročník

 

Městská  policie – Policie – váš pomocník – 4.ročník

 

Městská  policie – Mimořádné krizové události – 5.ročník

 

Městská  policie – Nebezpečná šikana – 6.ročník

 

Městská  policie -  Nedělej si problém – 7.ročník

 

Městská  policie – Právní vědomí – 8.ročník

 

Městská  policie – Zájmy chráněné trestním zákonem – 9.ročník

2.3.2020

Drogy v dospívání – 6.ročník PPP Ostrava

27.3.2020

Nebezpečí kyberšikany – 7.ročník, PPP Ostrava

18.3.2020 – 8.A

27.3.2020 – 8.B

Bezpečné sexuální chování v dospívání – 8. ročník, PPP Ostrava

18.3.2020

Rizika elektronické komunikace – 9.ročník, PPP Ostrava

Prosinec 2019

„Virtuální nápadník“ film – 9.ročník

10.9.2019

Branný den 4. – 9.ročník

Březen 2020

„Protidrogový vlak“ – 7.ročník

 

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk