Metodik prevence

 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Pojetová

-          zajišťuje preventivní program školy

-          zaměřuje se na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí a vandalizmu

-          vytváří výchovné programy zaměřené na prevenci sexuálního zneužívání, zneužívání sektami a kriminálního chování

-          podílí se na zavádění preventivních programů proti šikanování a rasismu

-          kontaktuje odpovídající odborné pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů

 Kontakt ZDE

Akce pro školní rok 2018/2019

DATUM

AKCE

8.10. – 1.A,B

9.10. – 1.C

Městská policie – Malé děti, velké nebezpečí – 1.ročník

9.10. – 2.A

10.10. – 2.B,C

Městská policie – Bezpečně ze školy domů – 2.ročník

11.10 – 3.A,D

12.10. – 3.B,C

Městská policie –  Základy kriminalistiky, svědectví – 3.ročník

8.10. – 4.A,B

9.10. – 4.C

Městská  policie – Policie – váš pomocník – 4.ročník

10.10. – 5.A,B

5.10. – 5.C

Městská  policie – Mimořádné krizové události – 5.ročník

9.10. – 6.A

Městská  policie – Nebezpečná šikana – 6.ročník

11.10. – 7.A,B

Městská  policie -  Nedělej si problém – 7.ročník

5.10. – 8.A,B

Městská  policie – Právní vědomí – 8.ročník

5.10. – 9.A

Městská  policie – Zájmy chráněné trestním zákonem – 9.ročník

 

Drogy v dospívání – 6.ročník PPP Ostrava

 

Nebezpečí kyberšikany – 7.ročník, PPP Ostrava

 

Bezpečné sexuální chování v dospívání – 8. ročník, PPP Ostrava

 

Rizika elektronické komunikace – 9.ročník, PPP Ostrava

hodina VKO

„Virtuální nápadník“ film – 9.ročník

květen - červen

Den prevence – 2.stupeň

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk