Přijímací řízení - Aktuální informace

Termín jednotné zkoušky: - pro čtyřleté obory 8. června 2020

                                           - pro osmileté obory 9. června 2020

Termín školní přijímací zkoušky: stanoví ředitel střední školy, proto sledujte stránky škol (konání v období od 3.-6. června)

Pozvánku na školní kolo přijímací zkoušky dostanete i na email, který jste uvedli na přihlášce.

Školní kolo: na obou školách, pokud je kritériem přijetí.

Jednotná přijímací zkouška: na škole první v pořadí na přihlášce nebo na druhém místě, pokud na školu na prvním místě není jednotná zkouška. Konáte jen jednu zkoušku. Výsledek jde na obě školy.

Průběh: na oba předměty více času ČJ - 70 minut, M- 85 minut

Výsledky: pro čtyřleté obory NEJPOZDĚJI do 15.června, pro osmileté do 16. června. Je nutné sledovat weby škol, kvůli odevzdání zápisového lístku.

Zápisový lístek: odevzdat na škole do 5 dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Kdo si ještě nevyzvedl zápisový lístek, máte jej nachystán na sekretariátě naší školy. Domluvte si telefonicky/mailem jeho vyzvednutí.

Podání žádosti o nové rozhodnutí: při nepřijetí je třeba podat žádost o nové rozhodnutí na příslušné střední škole. Většina škol má formulář na svém webu.

Žáci hlásící se na obory bez maturity: sledujte si stránky škol a hlídejte maily a poštovní schránky. V případě nepřijetí si podejte žádost o nové rozhodnutí.

Procvičování na PZ: https://prijimacky.cermat.cz/

Více informací najdete na:

https://www.cermat.cz/files/files/Aktuality/Metodika_zvlastni_pravidla_JPZ_FIN.pdf

Výchovný poradce

-          poskytuje rady a informace v oblasti kariérního poradenství:

-          kvalifikovaně identifikuje zájmy a předpoklady ve vztahu k volbě povolání

-          vede žáky k osvojování kompetencí nezbytných pro samostatné rozhodování

-          motivuje žáky k úspěšnému ukončení započatého studia

-          aktivně podporuje proces profesní orientace

-          řeší výchovné problémy žáků

-          poskytuje informace o činnosti školy, školských poradenských zařízeních v regionu,

     o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb

-          poskytuje informace žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití

      informačních poradenských středisek úřadu práce

  Kontakt na výchovného poradce -  Mgr. Kateřina KUČOVÁ - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk