Školní rok 2017/2018

Jednotná přijímací zkouška ve školním roce 2017/2018, jež se koná formou písemného testu ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:

1. termín: 12. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání
                 13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín: 16. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání
                 17. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín je stanoven pro všechny obory vzdělávání na tyto dny:

1. termín: 10. května 2018
2. termín: 11. května 2018

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělávání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělávání v konzervatoři (talentové zkoušky).

vp1

vp18 2

Výchovný poradce

-          poskytuje rady a informace v oblasti kariérního poradenství:

-          kvalifikovaně identifikuje zájmy a předpoklady ve vztahu k volbě povolání

-          vede žáky k osvojování kompetencí nezbytných pro samostatné rozhodování

-          motivuje žáky k úspěšnému ukončení započatého studia

-          aktivně podporuje proces profesní orientace

-          řeší výchovné problémy žáků

-          poskytuje informace o činnosti školy, školských poradenských zařízeních v regionu,

     o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb

-          poskytuje informace žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití

      informačních poradenských středisek úřadu práce

 Kontakt na VP Mgr. Miroslava STRYKOVÁ ZDE.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk