Výchovný poradce

-          poskytuje rady a informace v oblasti kariérního poradenství

-          kvalifikovaně identifikuje zájmy a předpoklady ve vztahu k volbě povolání

-          vede žáky k osvojování kompetencí nezbytných pro samostatné rozhodování

-          motivuje žáky k úspěšnému ukončení započatého studia

-          aktivně podporuje proces profesní orientace

-          řeší výchovné problémy žáků

-          poskytuje informace o činnosti školy, školských poradenských zařízeních v regionu,

     o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb

-          poskytuje informace žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití

      informačních poradenských středisek úřadu práce

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk